top of page
Med hjerte for faget og hode for gode løsninger

Om Gabeltek

Effektive metoder med moderne verktøy
Fremhevede fagområder
  • Nettanalyse

  • Kortslutningsberegning

  • Dynamisk simulering - Fault ride through

  • FEM-beregning

  • Beregning og prosjektering for jordingsanlegg

  • Trykkavlastning for høyspentrom og trafoceller

  • Induksjon og varmeutvikling

  • Apparat- og kontrollanlegg i kraftverk og transformatorstasjoner

  • Prosjektering av kabelanlegg

GABELTEK jobber for å levere elkraftteknisk rådgivning på høyt nivå . Vi har tro på at ingeniører med kloke hoder og solid fagkunnskap er det som skal til for å sikre kvalitet og effektivitet i kraftprosjekter. Alle vindparker, vannkraftverk, transformatorstasjoner og ledningsanlegg er unike, hver med sine utfordringer og muligheter. Gabeltek har kompetansen og erfaringen som skal til for å få teori og praksis til å møtes i de mest kompliserte problemstillingene. Dette bidrar til å utnytte prosjektets potensiale og unngå ubehagelige overraskelser.

GABELTEK er en pådriver for å utvikle og ta i bruk nye verktøy og metoder for ingeniørarbeid. Tradisjonelle metoder, standarder og programvare kan benyttes mer effektivt og presist ved å kombinere dem med programmering av skript. Gabeltek benytter i hovedsak Octave og Python til å automatisere oppgaver som det ikke er nødvendig å utføre manuelt. Det gir mer tid til å gjøre de viktige vurderingene som ligger bak beregningen.

bottom of page